Zákaz některých prací

Ženy

Ženy nesmějí být zaměstnávány pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, s výjimkou žen, které vykonávají:

  řídící funkce a nekonají přitom manuální práci

  zdravotnické a sociální služby

  provozní praxi při studiu

  práce nikoli manuální, které je nutno občas konat pod zemí, zejména práce spojené s dozorčí, kontrolní nebo studijní činností

Ženy nesmějí být též zaměstnávány pracemi, které ohrožují jejich mateřství. Ministerstvo zdravotnictví stanovilo vyhláškou č. 288/2003 Sb. práce a pracoviště, které jsou zakázány ženám, které kojí, těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu.

Těhotná žena nesmí být zaměstnávána též pracemi, které podle lékařského posudku ohrožují její těhotenství ze zdravotních příčin tkvících v její osobě. To platí obdobně o ženě, která kojí, a matce do konce devátého měsíce po porodu.

Více informací: § 238 až 242 zákoníku práce.

 

Mladiství

Mladistvými jsou zaměstnanci do dosažení 18 let věku.

Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých zaměstnanců též zvláštní úpravou jejich pracovních podmínek.

Stanovená týdenní pracovní doba zaměstnanců mladších 18 let může činit ve více pracovněprávních vztazích maximálně 40 hodin týdně a délka směny v jednotlivých dnech nesmí přesáhnout 8 hodin.

Práce a pracoviště zakázané mladistvým jsou stanoveny ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 288/2003 Sb.

Více informací: § 79a, § 243 až 247 zákoníku práce.

 

Děti

Dětská práce je zakázána

Práce dětí do 15 let věku nebo starších 15 let do skončení povinné školní docházky je v ustanovení § 2 odst. 6 zákoníku práce zakázána. Od ustanovení § 2 odst. 6 zákoníku práce se nelze odchýlit ani je-li to ve prospěch dítěte.

Výkon činnosti dítěte

Dítě může vykonávat pouze uměleckou, kulturní, sportovní a reklamní činnost pro provozovatele činnosti, kterým je právnická nebo fyzická osoba. Povolení k výkonu činnosti dítěte vydává příslušný úřad práce.

Povolení se nevyžaduje pouze v případě zájmové kulturní činnosti dítěte v amatérských souborech, základních uměleckých školách, při vystupování na uměleckých a kulturních akcích pořádaných školou, školským zařízením nebo ústavem sociální péče nebo na akcích, na kterých se škola, školské zařízení nebo ústav sociální péče organizačně podílí. Činnosti konané v rámci výchovy a vzdělávání ve školách a školských zařízeních v souladu se vzdělávacími programy, účasti na uměleckých a sportovních soutěžích, pokud nejde o činnost za odměnu, nebo činnosti konané v rámci mimoškolní výchovy a při ostatních nekomerčních zájmových aktivitách, která není vykonávána za odměnu. Občerstvení podávaná dětem zdarma při těchto vystoupeních nelze považovat za odměnu.

Více informací: § 121 až 124 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

 
 

Aktuální inzeráty

Software solution ...

dnes | Pardubický kraj

Junior Angular Dev...

dnes | Pardubice

HR Business Partner

dnes | Brno-Královo...

PROCESNÍ SPECIALIS...

dnes | Hlavní město...

SÍŤOVÁ PODPORA-CIS...

dnes | Hlavní město...

APPLICATION DEVELO...

dnes | Středočeský ...

INŽENÝR KVALITY (3...

dnes | Plzeňský kraj

PROGRAMÁTOR SVAŘOV...

dnes | Plzeňský kraj

SPECIALISTA NA PRO...

dnes | Vysočina

ELEKTROMECHANIK

dnes | Ústecký kraj

REFERENT ODBYTU - ...

dnes | Jihočeský kraj

HORIZONTÁŘ - 2 SMĚNY

dnes | Středočeský ...

ROZPOČTÁŘ - DOPRAV...

dnes | Hlavní město...

STROJAŘ - ODDĚLENÍ...

dnes | Ústecký kraj

Všechny inzeráty